Om Tonspråk Sånglektioner Konsertproduktioner Kropp & Själ

Eva Hallberg, sångartist, sångpedagog, dirigent, driver Tonspråk sedan år 2000.

Sången – en lustfylld väg till din egen röst. Tonspråk kan erbjuda sånglektioner och sångkurser för alla stadier; individuellt, grupp och kör. Läs mer om aktuella sånglektioner.
Musiken öppnar för inre resor och nya upplevelser. Tonspråk kan erbjuda flera konsertproduktioner skapade med fantasi, profes-sionalitet och musikglädje.
Massagen och musiken vägleder dig till inre balans och välbefinnande. Taktil massage – djup avslappning genom medveten beröring