och en verksamhet som erbjuder kreativa vägar till hälsa och utveckling genom rösten, kroppen och musiken.

Tonspråk kan erbjuda verktyg som levandegör och frigör rösten, stimulerar balans och närvaro i kropp och själ samt öppnar upp musikens helande rum. Rösten, kroppen och musiken är helt enkelt kraftfulla gåvor, välkommen att dela dom!