Creative voice

en naturlig väg till din egen röst

Toner och språk, klanger och ljud, resonans och vibration, känslor och kommunikation; det är röstens värld. Rösten är en del av den helhetsfunktion som vi föds med och är genetiskt kodad.

Den står i livets tjänst.

Födelseögonblickets primalskrik rymmer en existentiell uttryckskraft som är besläktad med alla musiska uttryck senare i livet…” Jon Roar Björkvold

Creative Voice handlar om att på ett kreativt sätt återknyta kontakten med denna medfödda kunskap och återuppväcka sambandet mellan kropp, röst, instinkt och känsla.

Helhetsövningar från autonom röstbildning varvas med röstyogans övningar, rörelse, photolangage, sång/textgestaltning och improvisation.

I mötet med vår kropp, vår andning och vår röst möter vi också oss själva och vår livsberättelse. Orden, tonen och musiken blir en terapeutisk väg mot stärkt självkänsla, sann identitet och fördjupad livskvalitet.

Creative Voice är en lekfull, kravlös och lyhörd röstmetod som utgår helt ifrån varje individs behov och förutsättningar. Krävs inga förkunskaper.

Läs mer

Tonspråk kan erbjuda sessioner i Creative Voice, både individuellt, i grupp och som kurs.

1 timmes enskild session 600:-, rabatt 3 ggr 1.500

Röster från kursdeltagare:

I juli 2019 var jag på en tredagars sångkurs med Eva Hallberg. Det var verkligen med skräckblandad förtjusning jag anmälde mig. Sen barnsben har jag från släkt och vänner fått höra att jag inte kan sjunga och ta ton… Eva avväpnade successivt mina rädslor så jag kunde utforska min röst i min kropp… Med lekfulla övningar lockade hon fram ljud och toner. Inget var rätt eller fel, det bara var, och vi provade olika möjligheter. Till slut sjöng jag för de andra och det kändes fantastiskt! En jättestor sten föll från min kropp och jag känner mig mer hel.

Tusen tack för din fantastiska kurs. Den var verkligen omvälvande för mig. Någonstans skedde det ett skifte i min person. Såg klarare vilka val jag har i livet, (inte bara i sången). Det blev även tydligare att jag kan påverka mer i mitt eget liv. Jag har fortfarande inte riktigt hämtat mig, landat ännu, men det känns väldigt kraftfullt.”

_________________________________________________________________________