Balans

och

Beröring

Tai Chi för Hälsa

Tai Chi är en kinesisk träningsform med långsamma mjuka rörelser som befrämjar mental och fysisk hälsa, motverkar stress och mjukar upp stela kroppar. Tai Chi för Hälsa är en form som är särskilt skonsam för lederna, kallad Tai Chi for Arthritis. Den ger mjukhet och flexibilitet och har alla Tai Chins välgörande effekter som utvecklar styrka, närvaro, lugn och balans.

Det finns mycket forskning som visar att Tai Chi är effektivt för att stimulera både fysisk och mental hälsa, speciellt inom området fallprevention, rörelse-rädsla och smärta.

Rörelserna är mjuka och skonsamma samt sker enligt principer som stimulerar balans, medveten tyngdöverföring, djupandning och spännings-effektiva rörelser.

Den Medvetna närvaron i nuet, med den egna kroppen, och med omgivningen stimulerar vakenhet samt kognitiva funktioner.

Rörelserna är enkla och kan även göras sittande. Alla kan delta; behövs inga förkunskaper.

Man kan läsa mer om metoden och dess upphovsman Paul Lam på hemsidan: www.taichiforhealthinstitute.org

Tai Chi för bättre hälsa ges som kurs under 2022 i samarbete med ABF i Malmö. www.abf.se/malmo

Röster från kursdeltagare:

 • Bra stresshantering – fokus, koncentration och andning. Kroppskännedom.”
 • Gav mig ro och avkoppling”
 • En variant av Tai Chi som verkar passa alla kroppar”
 • ”Eva är en fantastisk och ömsint kursledare. Möter mig precis där jag är med fullständig acceptans. Repeterar så många gånger som det behövs för var och en. Jag rekommenderar hennes kurser i Tai-Chi med värme.

Taktil stimulering

Huden är människans största känselorgan. I huden finns det taktila sinnet eller känselsinnet, det utvecklas först och finns kvar hela livet ut.
Taktil stimulering är en beröringsmetod som aktiverar kroppens läkande system och motverkar stress. Genom medveten, varsam och strukturerad beröring stimuleras känselsinnets receptorer i huden som då registrerar värme, kyla, tryck, beröring och smärta. Informationen skickas till det centrala nervsystemet som leder vidare fram till det kraftfulla oxytocinsystemet. Oxytocinet, det s.k. lugn- och ro hormonet, balanserar påverkan av det pådrivande adrenalinet och har flera välgörande effekter:

 • Magen fungerar bättre
 • Bättre sömn
 • Ökad kroppsuppfattning
 • Fördjupad andning och förbättrad cirkulation
 • Ökad initiativförmåga och vilja att kommunicera
 • Aggressivitet minskar, förväntansglädje ökar
 • Smärtlindrande, kramper minskar

Oxytocin är ett hormon och signalsubstans som ingen kan leva utan eftersom den finns med i allt nybildande och läkande i kroppen
Forskning av Kerstin Uvnäs Moberg.

Taktil stimulering är en helkroppsterapi och ges med respekt och lyhördhet för den enskildes behov och villkor.

Behandling 1 timme 750:- / 650:- första ggn / rabattkort 3 ggr 1.900

Välkommen att kontakta/boka via Tonspråks kontaktsida i menyn.

Så här gör man: Metoden bygger på mjuka strykningar som följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar och för att den som får behandlingen ska känna sig säker och trygg. Förutom strykningar används även olika former av tryck eller att behandlaren håller händerna stilla. Det vanligaste är att man lägger händerna direkt på huden, men för beröringskänsliga individer kan man arbeta utanpå kläderna. För strykningar med händer, direkt på huden, används en kallpressad vegetabilisk olja.