Skapande Sång – en väg till din egen röst

Ton, vibration och liv kommer ur samma källa.
Själva röstfunktionen föddes vi med, den är genetiskt kodad för att tjäna livet och vår överlevnad.
Att  ropa, tona och sjunga är en naturlig skapande process där vi svarar an och samverkar med livet.

Tonspråk kan erbjuda sessioner i Skapande Sång där du får utforska din röst och ditt uttryck.  Helhetsövningar från autonom röstbildning varvas med tonande och sånggestaltning.

Autonom röstbildning
En metodik som strävar efter att återuppväcka naturröstens hela funktion. I engagerande röstövningar stimuleras på ett lustfyllt sätt denna helhet där kropp, känslor, sinnen och röst spontant samverkar.
Tonande
Emotionerna är själva grunden i sången och när vi tonar och sjunger från äkta känslor öppnas nya rum i oss. Vi får tillgång till mer av oss själva och vår djupare sanning.
Sånggestaltning
När vi tolkar och gestaltar sånger utvecklas vår fantasi och vår förmåga att fritt uttrycka våra äkta känslor och tankar.

Priser
Individuella sångsessioner:
1 timme 600:-
rabatt 3 ggr 1.500:-

Lokal: Betaniaplan 4 i Malmö (se karta på ”Kontakt)
För grupper och kurser se info på Aktuellt


Koltrast Skapande sång