Creative Voice

är en holistisk röstresa som vuxit fram under flera års utforskande av sambandet mellan rösten, kroppen och musiken. Materialet är inspirerat och sammansatt genom mina egna erfarenheter inom sång och musikteater men också med hjälp av fördjupande studier i: Tai Chi, Holiyoga Röst, Autonom röstträning och Kreativitetspedagogik

Rösten, din egen unika kraftkälla.

Rösten är inte en separat del av oss utan ingår i en kroppslig helhetsfunktion som vi föddes med. Precis som alla organ i kroppen och dess utformning finns färdigt i vårt DNA så är även röstorganets karta och funktion redan ritad där. Och liksom vårt fingeravtryck är unikt för varje människa så är också rösten en unik spegling av vår personlighet och temperament.

Men i vår kultur präglas vi starkt av prestation och många har fått höra, redan som barn, att deras röster inte duger ex. för körsång. Detta skapar djupa blockeringar av det naturliga flödet av energi i känslor och tankar. Det spontana uttrycket blir hämmat och den egna unika rösten hålls tillbaka.

Creative Voice innehåller olika verktyg och nycklar som varsamt låser upp dessa blockeringar:

  • Vi bygger ett tillåtande inre rum:

Vi möts i en trygg atmosfär där vi kan vara oss själva; inbjuder avspänning, balans och andning med bl.a. tai chins mjuka balanserande rörelser, landar i närvaro och öppenhet. En plattform där sinnet och kroppen kan mötas och samverka och skapa ett inre tillåtande rum för rösten att klinga i och genom.

  • Rösten möter sitt naturliga sammanhang:

I röstyogans många enkla, tonande övningar kan sedan röst, andning och kropp mötas utan krav. Att bara få uppleva hur rösten vibrerar i kroppen utan prestation kan vara en stor, ny upplevelse. Genom toningen masserar dess vibration och frekvens varsamt låsta muskler och stängda rum i kroppen och frigör energi. Att frilägga flödet genom rösten kan kännas som ett själsligt uppvaknande – ”detta är min röst, detta är jag”.

  • Öppnar för kommunikation

Autonom rösttränings helhetsövningar stimulerar naturligt kommunikationen genom rösten med sin friska spontanitet, dynamik och uttryck. Här får universella känslor och tonfall locka fram färg och innehåll i rösten. Övningarna frilägger och öppnar upp för vår inneboende kunskap om röstens emotionella kommunikation

Musikteaterns olika improviserade övningar präglade av lust, musikalitet och rörelse stimulerar det skapande, kreativa i oss. Att frigöra ett spontant uttryck i röst och rörelse kan lirka upp låsningar och lura den ”inre kritikern” att dra sig tillbaka. Vi öppnar för lek och fantasi så att vår spontana kommunikation genom rösten får flöda friare.

  • Gestaltning och tolkning

I sånger och texter utforskar vi våra uttrycksmöjligheter och vägar till en personlig tolkning genom olika kreativa övningar, bl.a. med hjälp av bilder och symboler ur Photolangage. Övningar som hjälper oss att öppna upp för det undermedvetnas skapande krafter och vår intuitiva förmåga att tolka text och musik. Här får de egna känslorna och tankarna fritt utlopp som ofta frigör nya insikter och öppnar för ökad självkännedom.