Taktil Stimulering


Taktil Stimulering  är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Taktil betyder beröring. Men benämningen det "taktila sinnet" avser inte enbart beröringen i sig, utan omfattar hela känselsinnet, eller hudsinnet som en del föredrar att kalla det. I det taktila sinnet finns receptorer för beröring, tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme. Genom att medvetet och strukturerat beröra huden aktiveras flera av dessa receptorer som via sina nervbanor till hjärnan leder fram till det samordnande systemet - oxytocinsystemet. Effekterna låter inte vänta på sig!

Forskning om beröring i Sverige och utlandet har utförts av Prof Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska institutet respektive Dr Maria Hernandes-Reif, Touch Research Institute, Florida, USA. Denna forskning samt erfarenheter från Sverige av beröring, i vård och omsorg, har visat att beröring bland annat ger dessa effekter:                                                                                                         
lugn och ro – smärtlindring - ökad nyfikenhet - minskad aggressivitet - ökad möjlighet till kommunikation - ökat immunförsvar - en förbättrad mag-och tarmfunktion  - ökad livskvalité

Taktil Stimulering utgår från en helhetssyn på människan grundad på erfarenhet och forskning. Den används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor.

Läs mer på www.beroring.se


Eva Hallberg
Dipl. Beröringspedagog

Behandling 1 timme 600:- / 500:- första ggn
rabattkort 3 ggr 1.500


Adress: KFUM, Betaniaplan 4, 3:e vån, Malmö
Tel: 0702390865

Mail: eva@tonsprak.se

 

 

Aktuellt
Taktil massage